минавам

минавам
гл. - преминавам, прекосявам, вървя, следвам, редя се, точа се, нижа се, изнизвам се, източвам се, занизвам се, пребродвам, прехвърлям
гл. - промъквам се, прониквам, преодолявам
гл. - протичам, изтичам, тека, отминавам, изминавам, извървявам, продължавам, свършвам, преставам
гл. - валиден съм, имам цена
гл. - напредвам, развивам се, преуспявам, успявам
гл. - приемам се
гл. - задминавам, оставям зад себе си, надминавам, надвишавам
гл. - изчезвам, отивам си

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • минавам за — словосъч. считат ме, имат ме, съм, имам вид, имам качества на …   Български синонимен речник

  • Diana Express — (Bulgarian: Диана Експрес) is a Bulgarian rock band formed by Mitko Shterev in 1974 in Sofia. Between 1974 1984, he discovers and creates Diana Express with young artists, whom later became stars: Vasil Naidenov, George Stanchev, Iliya Angelov… …   Wikipedia

  • авансирам — гл. предплащам, плащам в предплата гл. напредвам, минавам напред, предварвам, задминавам гл. преуспявам, изпреварвам, надминавам, избързвам гл. развивам се, просперирам, прогресирам, еволюирам гл. издигам се, повишавам, издигам гл …   Български синонимен речник

  • валиден съм — словосъч. вървя, приемам се, минавам словосъч. имам цена …   Български синонимен речник

  • влизам — гл. встъпвам, пристъпвам, преминавам, навлизам, задълбочавам се, прониквам, примъквам се, провирам се, минавам гл. участвувам, включвам се, вземам участие, сътруднича, съдействувам гл. съдържам се, вмествам се, побирам се …   Български синонимен речник

  • вървя — гл. ходя, крача, тропкам гл. минавам, движа се, пристъпвам, придвижвам се, прекрачвам, отивам, следвам, напредвам, бия път, бъхтя път гл. протичам, отминавам, източвам се, изнизвам се, нижа се, преминавам, развивам се гл. отправям се, насочвам се …   Български синонимен речник

  • дефилирам — гл. марширувам, крача, вървя, минавам, движа се, следвам …   Български синонимен речник

  • дъртея — гл. старея, остарявам, застарявам, минавам години, одъртявам, състарявам се …   Български синонимен речник

  • задминавам — гл. изпреварвам, предварвам, надпреварвам, надминавам, отминавам гл. превъзхождам, надвишавам гл. изминавам гл. минавам, оставям зад себе си гл. настигам, догонвам …   Български синонимен речник

  • зареждам се — гл. нижа се, точа се, следвам, преминавам, минавам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”